Informācija šautuvju īpašniekiem

Ministru kabineta 01.11.2011. noteikumi Nr.840 "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi" nosaka:

1. prasības šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai;

2. kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai;

3. kārtību, kādā Latvijā notiek treniņšaušana un šaušanas sporta sacensības, kā arī šautuvēs (šaušanas stendos) ievērojamos drošības noteikumus.

Ministru kabineta noteikumi pieejami šeit!