Biedri un valde

Latvijas Sportinga federācija tika dibināta 2001.gadā ar mērķi Latvijā ieviest un popularizēt ļoti interesantu un aizraujošu medību šaušanas disciplīnu – sportingu. Federācijas darbība bija veiksmīga, jo jau pāris gadu laikā šim sporta veidam tika piesaistīti daudz interesentu un entuziastu. Tika rīkotas dažāda mēroga sacensības.

2010.gadā, pamatojoties uz grozījumiem Sporta likumā, Latvijas Sportinga federācija būtiski mainīja savus darbības principus. Federācijas biedri vairs nevar būt individuālas fiziskas personas, bet gan tikai juridiskas personas.

Galvenais federācijas mērķis ir aizstāvēt savu biedru intereses, veicināt sportinga un citu šaušanas sporta veidu attīstību. Svarīga ir arī šo sporta veidu popularizēšana, piesaistot jaunus sportistus, entuziastus un interesentus.

Pašlaik federācija ir izvirzījusi vairākus būtiskus uzdevumus, proti, piesaistīt pēc iespējas vairāk dalībniekus federācijas organizētajās sacensībās. Liela uzmanība tiek pievērsta arī sporta popularizēšanai. Lai to īstenotu, tiek plānots organizēt vairākus informatīvus pasākumus, lai piesaistītu medijus un radītu tiem interesi par šo azartisko sporta veidu.


Latvijas Sportinga federācijas valde darbojas saskaņā ar organizācijas statūtos noteiktajām pilnvarām. Valdes locekļu amata pienākumos ietilpst šaušanas sporta popularizēšana, lēmumu pieņemšana par šaušanas sacensību organizēšanu, kā arī šaušanas sacensību nolikumu izstrādāšana.

Latvijas Sportinga Federācijas biedri ir:

Latvijas Safari Klubs

40003498018

Skanstes iela 13, Rīga, LV1013, +37167371124

Biedrība Sporting klubs „Vārnas Kāja”

40008142520

„Dižsili”, p/n Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133

+37129269529

Biedrība „Šaušanas sporta klubs „Lāčkoki””

40008096999

Grobiņas novads, Liepājas rajons.

+37129212878

Mednieku klubs „Kamene”

4000801530

„Jasmīni”, Kārķu pagasts, Valkas rajons. +371 29417661

     

 

Lai iestātos Latvijas Sportinga federācija ir nepieciešams uzrakstīt iesniegumu, kurš tiks izstatīts valdes sēdē. Iesniegums tiek rakstīts biedrības vārdā, precizējot sporta disciplīnu ( Compak Sporting, Sporting vai Kombinēta šaušana) kura tiek aktīvi izmantota biedrībā. 

Izskatot iesniegumu,divu nedēļu laikā, tiek izsniegta rakstiska forma atbilde biedrībai. 

dokumenti kuri ir nepieciešami lai iestātos federācijā:

- iesniegums, brīva forma

- reģistrācijas apliecības kopija. 

Federācijas valde tika ievēlēta 2018.g. 15.februārī uz periodu 4.gadi. sēdes protokols ir šeit: 

A.Gudakovskis, LSpF prezidents
J.Kirenskis, valdes loceklis
E.Juškevičs, valdes loceklis
M.Gaņģis, valdes loceklis
Ģ.Runnis, valdes loceklis

Biedrības statūti atrodami šeit.

Starptautiskās medību šaušanas sporta federācijas (FITASC) statūti atrodami šeit.

Gada Pārskats 2014.g.

Gada Pārskats 2015.g.

Gada Pārskats 2016.g.

Gada Pārskats 2017.g.