Compak Sporting Grand Prix of Latvija 2022

Cien.Sportisti!

ir atverta reģistrācija uz sacensībām Grand Prix Latvija.
Reģistrēties ir iespējams FITASC m.lapā