CompakSporting not.

Compak sportinga noteikumi  latviešu valodā ar pēdējiem izmaiņam ir pieejami šeit

Compak sportings ir šaušanas disciplīna, kurā šauj pa lidojošiem mērķiem (t.s. šķīvīšiem) speciāli ierīkotā laukumā, kas atrodas šautuvē

Compak sportinga noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz starptautiskajiem noteikumiem, ko apstiprinājusi FITASC (Starptautiskā medību šaušanas sporta federācija).

starptautisko sporta sacensību noteikumi