FAQ

No cik gadu vecuma var sākt nodarboties ar šaušanas sportu?

Latvijas Republikas normatīvie akti nosaka, ka šautuvēs (šaušanas stendos) tiek noteikts šāds treniņšaušanas, mācību šaušanas vai šaušanas sporta sacensību dalībnieku minimālais vecums:
1) pirmās kategorijas šautuvēs vecums nav ierobežots;
2) šaušanai ar lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem vai mazkalibra B vai C kategorijas vītņstobra sporta šaujamieročiem, kuru munīcijai ir apmales kapsula, — 12 gadu;
3) šaušanai ar D kategorijas šaujamieročiem — 12 gadu;
4) šaušanai ar B un C kategorijas šaujamieročiem — 16 gadu;
5) šaušanai ar A kategorijas automātiskajiem šaujamieročiem — 18 gadu.

No tā izriet, ka šaujot ar viena šāviena garstobra–gludstobra šaujamieročiem (kas arī visprecīzāk atbilst sportinga ieročiem) minimālais vecums ir 12 gadu, bet šaujot ar gludstobra vai vītņstobra šaujamieročiem - 16 gadu.

Pirms šaušanas sākšanas, vecākiem kopā ar bērnu vajadzētu konsultēties ar treneri par piemērotāko ieroci (tā kalibru), kā arī fizisko sagatavotību. Šis, protams, neattiecas uz pieaugušajiem.

Vai nepieciešamas priekšzināšanas, lai sāktu šaut sportingu?
Nē, īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas, jo jebkurā šautuvē instruktors vai treneris parādīs un izstāstīs, kā jārīkojas.

Kur iespējams trenēties sportingu?
Tas iespējams tikai sertificētās šautuvēs, kur nodrošināta iespēja nodarboties ar attiecīgo šaušanas disciplīnu. Šeit pieejama informācija par šautuvēm.