Federācijas biedri

Latvijas Sportinga federācija tika dibināta 2001.gadā ar mērķi Latvijā ieviest un popularizēt ļoti interesantu un aizraujošu medību šaušanas disciplīnu – sportingu. Federācijas darbība bija veiksmīga, jo jau pāris gadu laikā šim sporta veidam tika piesaistīti daudz interesentu un entuziastu. Tika rīkotas dažāda mēroga sacensības.

2010.gadā, pamatojoties uz grozījumiem Sporta likumā, Latvijas Sportinga federācija būtiski mainīja savus darbības principus. Federācijas biedri vairs nevar būt individuālas fiziskas personas, bet gan tikai juridiskas personas.

Galvenais federācijas mērķis ir aizstāvēt savu biedru intereses, veicināt sportinga un citu šaušanas sporta veidu attīstību. Svarīga ir arī šo sporta veidu popularizēšana, piesaistot jaunus sportistus, entuziastus un interesentus.

Pašlaik federācija ir izvirzījusi vairākus būtiskus uzdevumus, proti, piesaistīt pēc iespējas vairāk dalībniekus federācijas organizētajās sacensībās. Liela uzmanība tiek pievērsta arī sporta popularizēšanai. Lai to īstenotu, tiek plānots organizēt vairākus informatīvus pasākumus, lai piesaistītu medijus un radītu tiem interesi par šo azartisko sporta veidu.


Latvijas Sportinga federācijas valde darbojas saskaņā ar organizācijas statūtos noteiktajām pilnvarām. Valdes locekļu amata pienākumos ietilpst šaušanas sporta popularizēšana, lēmumu pieņemšana par šaušanas sacensību organizēšanu, kā arī šaušanas sacensību nolikumu izstrādāšana.

Latvijas Sportinga Federācijas biedri ir:

SIA Vecsiljāņi

48701000077

Kokneses novads, Bebru pagasts
Vecsiljāņi,LV5135

SIA Cialfors

40003738558

„Dižsili”, p/n Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133

Biedrība „Šaušanas sporta klubs „Lāčkoki””

40008096999

Grobiņas novads, Liepājas rajons.

+37129212878

Mednieku klubs „Kamene”

40008015305

„Jasmīni”, Kārķu pagasts, Valkas rajons. +371 29417661

SIA  "ZVARDES ŠAUTUVE" 48503014806 Kuldīgas šoseja 6, Druva,
Saldus nov., Latvija, LV-3862

Mednieku apmācības un atpūtas bāze “Mārkulīči”

40008124525 Mājas “Āvaidi”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā
SIA OKSALIS 42403025353

Rēzekne, Upes iela 38A, LV-4601

Biedrība Driāda 

40008010806 Brīvības iela 104-13, Rīga, LV-1001
Biedrība šaušanas sporta klubs "Rencēni" 40008216105 Skolas 3, Rencēni, Burtnieku novadsu LV-4232
Biedrība „Šaušanas klubs „SKUĶĪŠI”” 40008303474 Ozolnieku novads, Salgales pagasts, "Robežnieki", LV-3045

 Rigas Sportings, Biedrība

40008142520 Ropazu nov., "Dizsili", LV-2135
SIA “Švēriņi” 40103054321

Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Slokas iela 10, LV-2111

Biedrības “Alojas mednieku klubs” 40008007295 Lidlauka iela 9, Aloja, LV4064
Biedrības “Skadi” 40008273593 Latgales iela 20, Rēzekne, LV-4601
SIA J.Broka Mežistrādes Brigāde 44103026381 "Dikļi", Veselavas pagasts, Priekuļu novads

Lai iestātos Latvijas Sportinga federācija ir nepieciešams uzrakstīt iesniegumu, kurš tiks izstatīts valdes sēdē. Iesniegums tiek rakstīts biedrības vārdā, precizējot sporta disciplīnu ( Compak Sporting, Sporting vai Kombinēta šaušana) kura tiek aktīvi izmantota biedrībā. 

Izskatot iesniegumu,divu nedēļu laikā, tiek izsniegta rakstiska forma atbilde biedrībai. 

dokumenti kuri ir nepieciešami lai iestātos federācijā:

  • iesniegums, brīva forma
  • reģistrācijas apliecības kopija

Biedrības statūti atrodami šeit.

Starptautiskās medību šaušanas sporta federācijas (FITASC) statūti atrodami šeit.