Latvijas Sportinga federācijas Drošas uzvedības un ētikas kodekss

Latvijas Sportinga Federācija ir izstrādājusi un apstiprinājusi Drošas uzvedības un Ētikas kodeksu.

Tā saturu plašak ir iespējams apskatīt šeit: