MAKE A BREAK lielā balva sadarbībā ar medībuapģērbi.lv un BALTYRE LATVIA

“MAKE A BREAK” lielā balva sadarbībā ar medībuapģērbi.lv. un BALTYRE LATVIA

1. Sacensību laiks un vieta:

Sacensības norisināsies četros posmos:

1.posms 30.11.2022, sākums plkst: 17:00, “Jasmīnu” šautuve;

2.posms 14.12.2022, sākums plkst: 17:00, “Ievas siers” šautuve;

3.posms 11.01.2023, sākums plkst: 17:00, “Skuķīšu” šautuve;

4. finālposms 25.01.2023, sākums plkst: 17:00. “Riga shooting center” šautuve.

Uz sacensībām var ierasties arī pēc 17-iem, bet ne vēlāk kā 20:00.

Sacensību rīkotāji: Dainis Upelnieks sadarbībā ar medību inventāra veikalu

medībuapģērbi.lv.

Sacensību mērķis: Noskaidrot precīzākos medniekus un sportistus šaušanā pa lidojošiem

mērķiem tumsā pie mākslīgā apgaismojuma. Attīstīt šaušanas sportu mednieku vidū.
Pieteikšanās sacensībām notiek elektroniski caur medibuapgerbi.lv mājas lapu: https://medibuapgerbi.lv/pieteiksanas-make-a-break-sacensibam/ 

2. Sacensību programma:

1) “MAKE A BREAK” šaušanas noteikumi – šaušana notiek tumsā pie mākslīgā

apgaismojuma. Vienas sērijas ietvaros tiek izdarīti 24 šāvieni, pa dubletiem ar plusu.

Kopā uz laukuma ir 6 dažādi lidojumi, kuri ir sanumurēti no 1 līdz 6, secībā ar

pieaugošu grūtības pakāpi. Tiek šauts no divām pozīcijām un uz laukuma vienlaicīgi

atrodas divi šāvēji. Katram šāvējam, no katras pozīcijas ir jāizšauj pa 7 dubletiem –

1+1;1+2;1+3;1+4;1+5 un pēc izvēles vienu dubletu (piem. 1+4 vai 3+3, vai 4+5, utt),

pēc tam šāvēji mainās vietām un šauj vēlreiz to pašu, izvēles dublets var būt tāds pats

vai citā secībā, kā pirmajā reizē. Dubletā otrais mērķis tiek padots tikai tad, ja pa

pirmo mērķi ir trāpīts ar pirmo šāvienu. Punktus skaita atbilstoši mērķa numuram,

piemēram, sašauts dublets 1+4 dod 5 punktus. Sērijas beigās skaita punktu summu,

kas dod sērijas rezultātu.

2) Sacensību 4. posms – izšķirošajā noslēguma posmā, dubletu skaits ir lielāks, kas kopā

paredz sakrāt lielāku maksimālo punktu summu venā sērijā. Noteikumi tadi paši, kā

aprakstīts nolikuma punktā 2-1).

3) Vērtēšana:

a) sacensības notiek divās vērtējumu grupās tikai individuālajā vērtējumā - mednieki

un sportisti. Sportistu un mednieku sadalījumu nosaka piesakoties sacensībām, ko

izvērtē noteikta organizatoru komisija katrā sacensību posmā. Kā galvenie kritēriji

būs mednieka pieredze sacensību startos sportingā un stenda šaušanā.

b) Katra posma pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā, nosaka pēc vienas labākās

sērijas rezultāta. Viena posma ietvaros drīkst izpildīt vairākas sērijas, rezultāta

uzlabošanai, bet ne vairāk kā četras sērijas un ne vēlāk par 22:00. Dalībniekam

došanās uz starta līnijas būs prioritāte, ja šauj pirmo sēriju, pēc tam otro, utt.

 

c) Kopvērtējumā tiek summēti divi labākie pirmās sērijas rezulāti no pirmajiem trim

posmiem + finālposma pirmās sērijas rezultāts. Labākā punktu summa iegūst

augstāko vietu un specbalvu.

d) Vienāda rezultāta gadījumā, uzvar tas kuram vairāk punkti vienā dupletā.

Kopvērtējuma ieskaitē vienāda punktu skaita gadījumā uzvar tas kuram vairāk

punktu vienā dupletā finālposmā.

4) Apbalvošana – balvu fonds 3000 EUR vērtībā:

a) Katrā posmā, katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar dāvanu kartēm

no medībuapģērbi.lv sekojoši - 1. vieta 50 EUR, 2. vieta 30 EUR, 3. vieta 20 EUR;

b) Kopvērtējuma uzvarētājs mednieku grupā iegūst specbalvu – dāvanu karte

HIKMICRO produktu iegādei 650 EUR vērtībā, sportistu grupā kopvērtējuma

uzvarētājs iegūst specbalvu – DDoptics kalimatoru 300 EUR vērtībā no

medībuapģērbi.lv. Iegūtās balvas naudisko vērtību, var izmantot arī citam tā paša

ražotāja pirkumam no sortimenta veikalā medībuapģērbi.lv.

 

Loterija sadarbībā ar veikalu medībuapģērbi.lv

un auto riepu pārdevēju BALTYRE LATVIJA.

Katra posma dalībnieks iegūst vienu loterijas numuru. Maksimāli viena persona var iegūt

četrus loterijas numurus, attiecīgi vienu par startu katrā posmā. Pēc finālposma notiks izloze,

kurā noskaidros vienu uzvarētāju. Balvā dāvanu karte 300 EUR vērtībā, riepu komplekta iegādei

no Baltyre Latvia sortimenta un PARD tēmēklis 1000 EUR vērtībā no medību veikala

medībuapģērbi.lv

 

3. Dalībnieku pieteikšanās un dalības maksa:

1) Pieteikšanās sacensībām notiek sacensību vietā no plkst.:17:00-20:00, vai

telefoniski sacensību dienā sazinoties ar organizatoriem līdz plkst. 16:00.

2) Dalības maksa vienā posmā – 20 EUR par pirmo sēriju, katra nākošā sērija 10 EUR.

4. Sacensību organizators – sacensību vadītājs un galvenais tiesnesis – Dainis Upelnieks

(26159558).

5. Informācija:

Informācija par treniņiem vai cita veida informācija, iepriekš zvanot attiecīgās šautuves

vadībai vai organizatoram - Dainim Upelniekam.

Sacensību laikā tiks demonstrēti veikala medībuapģērbi.lv pieejamie sortimenti.

- Nakts redzamības ierīces;

- Termālās ierīces;

https://www.facebook.com/www.medibuapgerbi.lv