Normatīvie akti

IEROČU UN SPECIĀLO LĪDZEKĻU APRITES LIKUMS

Tā kā šaujamieroča lietošana un iegāde uzliek pienākumu rūpēties par savu un citu drošību, kā arī svarīgi ir pārzināt savas tiesības un pienākumus, šeit ir iespējams iepazīties ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu, kā mērķis ir noteikt fizisko un juridisko personu tiesības un pienākumus attiecībā uz ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu vai pirotehnisko izstrādājumu apriti Latvijas Republikā, kā arī noteikt šo priekšmetu klasifikāciju nolūkā garantēt personu un sabiedrības drošību.


MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums nosaka vispārējās prasības attiecībā uz šaujamieroču lietošanu un iegādi, taču Ministru kabineta 01.03.2005. noteikumi Nr. 1011 "Ieroču, atļauju noteikumi, ka arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtiba" sniedz daudz plašāku ieskatu ieroču aprites kārtībā. 


ŠAUTUVJU IERĪKOŠANA

Tiem, kas apsver iespēju pašiem ierīkot savu šautuvi, vajadzētu iepazīties ar Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumiem Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība", kas nosaka:
1. kārtību, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) darbībai;
2. kārtību, kādā izsniedzama atļauja ieroču iegādei, glabāšanai un lietošanai šautuvē;
3. šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un izmantošanas kārtību;
4. kārtību, kādā notiek treniņšaušana, mācību šaušana un šaušanas sporta sacensības, kā arī nepieciešamos drošības pasākumus;
5. šaušanas sporta instruktoru, treneru un sacensību tiesnešu sertificēšanas kārtību.