Latvijas Čempionāts Angļu Sportings, šaušanas festivāls

2019.08.31 - 2019.09.01

Papildus informācija
* es atļauju ielikt manu vārdu, uzvārdu sacensību reģistrācijas lapā, ka arī sacensību rezultātos. Es atļauju likt savas bildes federācijas m.lapā un soc.tiklos.
* obligāti lauki