Kombinētas Medību šaušanas Čempionāts

2020.08.01 - 2020.08.01

Papildus informācija
* es atļauju ielikt manu vārdu, uzvārdu sacensību reģistrācijas lapā, ka arī sacensību rezultātos. Es atļauju likt savas bildes federācijas m.lapā un soc.tiklos.
* obligāti lauki