A,B,C grupas sportistu saraksts

Latvijas Sportinga Federācijas valdes

2015.gada rīkojums Nr.01/01-15

par sportistu sadalīšanu grupās atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem

 

1. Rīkojums nosaka kārtību, kādā sportistus iedala grupās atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem.

2. Compak sportinga un FITASC sportinga šaušanas disciplīnas visus sportistus iedala A, B un C grupās, katrā disciplīnā atsevišķi.

3. Grupās atsevišķi neizdala senioru, junioru, dāmu, veterānu un superveterānu kategorijas.

4. Sadalījumam A, B vai C grupā vērā tiek ņemti gada kopvērtējuma rezultāti, kas gūti Latvijas Sportinga federācijas rīkotajās sacensībās.

5.Visus startējušos sportistus atbilstoši 4.p. prasībām sezonas noslēgumā sadala trīs grupās: A grupa -30% no kopēja skaita, B – 40%, C-30%. C grupā tiek ieskaitīti arī tie dalībnieki, kuri nekad nav piedalījušies Latvijas Sportinga Federācijas organizētās sacensībās, un nav ieskaitāmi kādā no augstākām grupām.

6. Ja A grupas sportists nestartē vienu sezonu, sportists automātiski tiek ieskaitīts B grupā. Sportistam, nokļustot B grupā ir iespējams palikt A grupā, uzrakstot iesniegumu.

7. Sportists, kuram ir piešķirta sporta klase „LSpF SPORTA MEISTARS” vai „LSpF Starptautiskais Sporta meistars” disciplīnās Compak Sporting vai F.I.T.A.S.C. Sporting startēs TIKAI A grupā attiecīgajās disciplīnās.

8. Sportista rezultātu atbilstību attiecīgās grupas kritērijiem aktualizē pēc Latvijas Kausa finālposma.

9. Attiecīgais grupas sadalījums tiek aktualizēts katru gadu no jauna.

10. Pēc finālposmā gada beigās, apkopojot kopējus rezultātus, trīs vietu ieguvējus apbalvo ar vērtīgām balvām.

Aivars Gudakovskis

LSpF prezidents

2015.g. 21.oktobris


ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2018G.

ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2017.G.
ABC GRUPU SADALĪJUMS FITASC SPORTINGĀ UZ 2017.G.