A,B,C grupas sportistu saraksts

Latvijas Sportinga Federācijas valdes

2019.gada rīkojums Nr.01/01-19

par sportistu sadalīšanu grupās atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem

 

1. Rīkojums nosaka kārtību, kādā sportistus iedala grupās atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem.

2. Compak sportinga šaušanas disciplīnas visus sportistus iedala A, B un C grupās.

3. Grupās atsevišķi neizdala senioru, junioru, dāmu, veterānu un superveterānu kategorijas.

4. Sadalījumam A, B vai C grupā vērā tiek ņemti gada sacensību vidējie rezultāti procentos, kas gūti Latvijas Sportinga federācijas rīkotajās sacensībās. Dalibnieku rezultāti kuri piedālījās vienu dienu - netiek ņemti vērā. 

5. Visus startējušos sportistus atbilstoši 4.p. prasībām sezonas noslēgumā sadala trīs grupās: A grupa -30% no kopēja skaita, B – 40%, C-30%. C grupā tiek ieskaitīti arī tie dalībnieki, kuri nekad nav piedalījušies Latvijas Sportinga Federācijas organizētās sacensībās, un nav ieskaitāmi kādā no augstākām grupām.

C grupā tiek ieskaitīti arī tie dalībnieki, kuri nekad nav piedalījušies Latvijas Sportinga Federācijas organizētās sacensībās, un nav ieskaitāmi kādā no augstākām grupām.

6. Sportists, kuram ir piešķirta sporta klase „LSpF SPORTA MEISTARS” vai „LSpF Starptautiskais Sporta meistars” disciplīnā Compak Sporting startēs TIKAI A grupā attiecīgajās disciplīnās.

7. Sportista rezultātu atbilstību attiecīgās grupas kritērijiem aktualizē pēc Latvijas Kausa finālposma.

8. Attiecīgais grupas sadalījums tiek aktualizēts katru gadu no jauna.

9. Pēc finālposmā gada beigās, apkopojot kopējus rezultātus, trīs vietu ieguvējus apbalvo ar vērtīgām balvām.

10. Sportistam ir iespējams apstrīdēt savu grupu, uzrakstot iesniegumu federācijas valdei.

 

Aivars Gudakovskis

LSpF prezidents

 

ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2019.G.
ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2018G.

ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2017.G.
ABC GRUPU SADALĪJUMS FITASC SPORTINGĀ UZ 2017.G.