A,B,C grupas sportistu saraksts

Latvijas Sportinga Federācijas valdes

2019.gada rīkojums Nr.01/01-19

par sportistu sadalīšanu grupās atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem

UZMANĪBU! ABC grupu nolikums ir papildināts un koriģēts ar Rīkojumu Nr..04-01/21 (iepazīties šeit) 

1. Rīkojums nosaka kārtību, kādā sportistus iedala grupās atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem.

2. Compak sportinga šaušanas disciplīnas kategorijā MAN sportistus iedala A, B un C grupās.

3. Grupās sadalījumā nepiedalās sportisti kuri, pes FITASC noteikumiem startē senior, junior, lady, veteran kategorijas.

4. Sadalījumam A, B vai C grupā vērā tiek ņemti gada sacensību vidējie rezultāti procentos, kas gūti Latvijas Sportinga federācijas rīkotajās sacensībās. Dalibnieku rezultāti kuri piedālījās vienu dienu - netiek ņemti vērā.

5. A grupā iedalīti visi, kam vidējais rezultāts ir virs 90%.
B grupā ir visi, kam vidējais rezultāts ir virs 80% + arī tie iepriekšējās sezonas B grupas sportisti, kam ir zem 80%, (kā zinams – uz C grupu no B nepazeminām) C grupā visi pārējie.

6. Sportists, kuram ir piešķirta sporta klase „LSpF SPORTA MEISTARS” vai „LSpF Starptautiskais Sporta meistars” disciplīnā Compak Sporting startēs TIKAI A grupā attiecīgajās disciplīnās.

7. Sportista rezultātu atbilstību attiecīgās grupas kritērijiem aktualizē pēc Latvijas Kausa finālposma.

8. Attiecīgais grupas sadalījums tiek aktualizēts katru gadu no jauna. 
Sportists no A grupas, kas nav piedalījies vienu vai vairākas sezonas Federācijas sacensībās, atsākot jaunu sezonu tiek iekļauts pēc iepriekš augstākā sasniegtā rezultāta attiecīgajā grupā. Tikai pēc sezonas noslēguma , ja sportists izkrīt no A grupas saskaņā ar šo nolikumu, tad nākošajā sezonā tas startē zemākā grupā.

9. Pēc finālposmā gada beigās, apkopojot kopējus rezultātus, trīs vietu ieguvējus apbalvo ar vērtīgām balvām.

10. Sportistam ir iespējams apstrīdēt savu grupu, uzrakstot iesniegumu federācijas valdei.

 

ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2020.G

ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2019.G.
ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2018G.

ABC GRUPU SADALĪJUMS COMPAK SPORTINGĀ UZ 2017.G.
ABC GRUPU SADALĪJUMS FITASC SPORTINGĀ UZ 2017.G.