Kas ir Federācija

Biedrība "Latvijas Sportinga federācija" tika nodibināta 2001.gadā ar mērķi ieviest un popularizēt Latvijā ļoti interesantu un aizraujošu medību šaušanas disciplīnu – sportingu. Federācijas darbība šajā laikā uzskatāma par veiksmīgu, jo īsā laika posmā šim sporta veidam tika piesaistīti daudz interesentu un entuziastu. Katru gadu tiek rīkotas dažāda mēroga sacensības. Latvijā ir pasaules līmeņa šautuves un sportisti.

Kopš 2010.gada grozījumiem Sporta likumā, par Federācijas biedriem var kļūt tikai juridiskas personas.

Galvenais Federācijas mērķis ir aizstāvēt savu biedru intereses, veicināt sportinga un citu šaušanas sporta veidu attīstību, šautuvju attīstību. Svarīga ir arī sportinga popularizēšana, piesaistot jaunus sportistus, entuziastus un interesentus.

Pašlaik Federācija ir izvirzījusi vairākus būtiskus uzdevumus, proti, piesaistīt pēc iespējas vairāk dalībniekus Federācijas organizētajās sacensībās, paaugstināt sacensību līmeni, atbalstīt labākos sportistus starptautiskajās sacensībās, nodrošināt starptautisku sacensību organizēšanu Latvijā. Federācijas organizētās sacensības un sportisti ir veiksmīgi iekļāvušies starptautiskajā sportinga apritē.

Latvijas Sportinga federācijas valde darbojas saskaņā ar organizācijas statūtos noteiktajām pilnvarām. Valdes locekļu amata pienākumos ietilpst šaušanas sporta popularizēšana, lēmumu pieņemšana par šaušanas sacensību organizēšanu, kā arī šaušanas sacensību nolikumu izstrādāšana.

Uz 2022. gada 1. janvāri Latvijas Sportinga Federācijas biedri ir:

SIA Vecsiljāņi

48701000077

Kokneses novads, Bebru pagasts
Vecsiljāņi,LV5135

SIA Cialfors

40003738558

„Dižsili”, p/n Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133

Biedrība „Šaušanas sporta klubs „Lāčkoki””

40008096999

Grobiņas novads, Liepājas rajons.

+37129212878

Mednieku klubs „Kamene”

40008015305

„Jasmīni”, Kārķu pagasts, Valkas rajons. +371 29417661

SIA  "ZVARDES ŠAUTUVE" 48503014806 Kuldīgas šoseja 6, Druva,
Saldus nov., Latvija, LV-3862

Mednieku apmācības un atpūtas bāze “Mārkulīči”

40008124525 Mājas “Āvaidi”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā
SIA OKSALIS 42403025353

Rēzekne, Upes iela 38A, LV-4601

Biedrība Driāda 

40008010806 Brīvības iela 104-13, Rīga, LV-1001
Biedrība šaušanas sporta klubs "Rencēni" 40008216105 Skolas 3, Rencēni, Burtnieku novadsu LV-4232
Biedrība „Šaušanas klubs „SKUĶĪŠI”” 40008303474 Ozolnieku novads, Salgales pagasts, "Robežnieki", LV-3045

 Rigas Sportings, Biedrība

40008142520 Ropazu nov., "Dizsili", LV-2135
SIA “Švēriņi” 40103054321

Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Slokas iela 10, LV-2111

Biedrības “Alojas mednieku klubs” 40008007295 Lidlauka iela 9, Aloja, LV4064
Biedrības “Skadi” 40008273593 Latgales iela 20, Rēzekne, LV-4601
SIA J.Broka Mežistrādes Brigāde 44103026381 "Dikļi", Veselavas pagasts, Priekuļu novads

Biedrības statūti atrodami šeit.

Starptautiskās medību šaušanas sporta federācijas (FITASC) statūti atrodami šeit.