Projekti

2023.g. LAD projekts "Drošas un precīzas šaušanas pamatprincipi medniekiem"

Projekta “Drošas un precīzas šaušanas pamatprincipi medniekiem” mērķis bija veidot visiem Latvijas medniekiem brīvi pieejamu teorētisko un praktisko semināru ciklu.

Norises datumi: 7.jūlijs, 8.jūlijs, 7.oktobris. 

Katram semināra ciklam ir atvēlētas dažas stundas teorētiskajai daļai, kas ir sadalīta jautājumiem par drošību un šaušanas tehniku,  un praktiskajai šaušanai ar sporta šāvējiem un instruktoriem.