Projekti

Sadarbībā ar Erasmus + tiek realizēts projekts “Pieaugušo apmācība uz sporta tiesnešu kvalifikāciju un treneru kvalifikācijas paaugstināšana disciplīnā Compak Sporting un Sporting šaušanā.”

Padarītie darbi projekta ietvaros:

1) Projekta dalībnieks guva lielisku iespēju piedalīties GRAND PRIX Lietuvā, iegūstot unikālu pieredzi tiesašanā; 

2) Viens tiesnesis Pasaules Čempionātā, Kiprā ieguva starptautiskās kategorijas tiesneša kvalifikāciju;

3) Tika noorganizēts seminārs.