Sporta klases normatīvi

Latvijas Sportinga federācijas

sporta klašu piešķiršanas Compak sportingā un Sportingā nolikums.

 

Mērķis : Stimulēt sportistu vēlmi paaugstināt savu sportisko meistarību un veicināt viņu iesaistīšanos starptautiskā apritē.

Kas piešķir: sporta klases Compak Sportingā un Sportingā piešķir Latvijas Sportinga Federācija.

Kam piešķir: sporta klases piešķir visiem sportistiem, kuri piedalās LspF rīkotajās vai F.I.T.A.S.C. rīkotās sacensībās saskaņā ar šo organizāciju apstiprinātu sacensību kalendāru. Sportistam ir jābūt šaušanas kluba vai citas juridiskas organizācijas, kas ir LSpF biedrs, biedram.

Piešķiršanas princips: sporta klases piešķir vienu reizi gadā pēc sezonas rezultātu izvērtēšanas. Vienu sporta klasi piešķir vienu reizi sportista karjeras laikā. Piešķirtās sporta klases nav anulējamas.

Sporta klases piešķiršana: Sporta klases tiek noteiktas pēc Compak sportingā vai Sportingā sasniegtajiem rezultātiem (skat.tabulu) un informācija par sporta klases piešķiršanu sportistiem tiek publicēta LSpF mājas lapā.

SPORTA KLASES/NOTEIKUMI

SACENSĪBU LĪMENIS(ne zemāk)

Compak Sportings

Sportings

LSpF 3. sporta klase

LSpF rīkotās sacensībās

55/100

       

   75/200

 

LSpF 2. sporta klase

LSpF rīkotās sacensībās

65/100

 

100/200

 

LSpF 1. sporta klase

LSpF rīkotās sacensībās

80/100

 

125/200

 

LSpF Sporta meistara kandidāts

LSpF rīkotā Latvijas Kausa finālā ,

Latvijas atklātajā Čempionātā

85/100

 

150/200

 

LSpF Sporta meistars

 Sacensībās pēc F.I.T.A.S.C. kalendāra, Eiropas, Pasaules un Grand Prix posmi (ja piedalās 6 un vairāk valstis)

181-200

 

165/200

 

LSpF Starptautisks Sporta meistars

Sacensībās pēc F.I.T.A.S.C. kalendāra, Eiropas, Pasaules un Grand Prix Grand Prix posmi (ja piedalās 6 un vairāk valstis)

191-200

185-200