Realizētie projekti

1. 2020.g. LAD projekts "Drošas un precīzas šaušanas pamatprincipi medniekiem".

Projekta “Drošas un precīzas šaušanas pamatprincipi medniekiem” mērķis bija veidot visiem Latvijas medniekiem brīvi pieejamu teorētisko un praktisko semināru ciklu, kurš sākotnēji tika plānots četrās dienās, četrās dažādās Latvijas šautuvēs Kurzemē, Vidzemē un Latgalē, kura ietvaros tiktu uzlabota dalībnieku izpratne, attieksme un praktiskās iemaņas šaušanā ar gludstobra ieročiem uz lidojošu (kustīgu) mērķi. Mūsuprāt, uzstādītais mērķis tika sasniegts, organizējot visus četrus posmus, kā arī nodrošinot to kvalitatīvu saturu, neskatoties uz būtiskām un neparedzamām plānu izmaiņām, saistībā ar COVID-19 izplatību un attiecīgajiem ierobežojumiem. Projektam tika piesaistīti kopumā 176 dalībnieki, četri Latvijas sporta šāvēji praktisko apmācību nodrošināšanai, trīs šautuves (plānotais pirmais posms Grobiņas šautuvē nenotika sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem), kuras arī ikdienā nodrošina nepieciešamo treniņu bāzi medniekiem, šādi uzlabojot arī pavisam tiešu sadarbību starp medniekiem un šautuvēm. Uzskatām, ka šāda simbioze ir būtisks faktors mednieku kvalifikācijas un efektivitātes celšanā.

Katram semināra dalībniekam tika atvēlētas 4 stundas apmācībām - pirmā stunda teorētiskā daļa, kas tika sadalīta jautājumiem par drošību un šaušanas tehniku, bet atlikušās 3 praktiskajiem šaušanas treniņiem ar sporta šāvējiem un instruktoriem, 50 mērķi un munīcijas vienības bez maksas. Par mednieku ieinteresētību liecināja fakts, ka trijos posmos visas pieejamās vietas tika aizpildītas jau nākamajā dienā pēc semināru izsludināšanas, ar vienīgo izņēmumu Latgalē, ko saistām ar dzinējmedību sezonu un ļoti vēlu iespēju izsludināt pieteikšanos. Iespējams, ka labākais rezultāta novērtējums bija jūtami uzlabota katra dalībnieka izpratne par ieroča pielāgotību, drošības tehniku un spēja izdarīt precīzus šāvienus, kas pirms semināra daudziem šķita neiespējami. Dalībnieki novērtēja iespēju saņemt arī individuālu palīdzību pavisam praktiskos, ar šaušanu un ieroci saistītos jautājumos. Pēc katra posma saņēmām daudz labu atsauksmju, kā arī interesi par iespējām turpmāk piedalīties šāda formāta semināros, ko Latvijas Sportinga federācija labprāt vēlētos organizēt arī nākamajā gadā.

 

 

2.ERASMUS +

Sadarbībā ar Erasmus + tiek realizēts projekts “Pieaugušo apmācība uz sporta tiesnešu kvalifikāciju un treneru kvalifikācijas paaugstināšana disciplīnā Compak Sporting un Sporting šaušanā.”

Padarītie darbi projekta ietvaros:

1) Projekta dalībnieks guva lielisku iespēju piedalīties GRAND PRIX Lietuvā, iegūstot unikālu pieredzi tiesašanā; 

2) Viens tiesnesis Pasaules Čempionātā, Kiprā ieguva starptautiskās kategorijas tiesneša kvalifikāciju;

3) Tika noorganizēts seminārs.