Compak Sporting noteikumi

Compak sportings ir šaušanas disciplīna, kurā šauj pa lidojošiem mērķiem (t.s. šķīvīšiem) speciāli ierīkotā laukumā, kas atrodas šautuvē.

Compak sportinga noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz starptautiskajiem noteikumiem, ko apstiprinājusi FITASC (Starptautiskā medību šaušanas sporta federācija).

starptautisko sporta sacensību noteikumi

Compak sportinga noteikumi  latviešu valodā ar pēdējām izmaiņām 2019.g. ir pieejami šeit