Iestāšanās kārtība Federācijā

Latvijas Sportinga Federācija aicina pievienoties jaunus biedrus, ja vēlaties ņemt dalību Federācijas pārvaldē un sniegt savu ieguldījumu tās darba uzlabošanā! Par Federācijas biedru var kļūt juridiska persona - mednieku klubs vai sportistu apvienība. 

Lai iestātos Federācijā kā jauns biedrs, nepieciešams iesniegums, kuru izskatīs valdes sēdē divu nedēļu laikā kopš iesnieguma saņemšanas brīža. 

Federācija atbalstīs jebkuru personu, neatkarīgi no vecuma, izglītības, dzimuma, šaušanas prasmēm, ieroča turēšanas atļaujas, gan uzsākt savas gaitas šajā sporta veidā, gan attīstīt savas prasmes.

Gaidīsim Jūs Latvijas Sportinga Federācijā!