Sporting noteikumi

Sportinga noteikumi ar 01/01/20017 pieejami šeit.

Šo noteikumu izpratnē sportings (saukts arī par lielo sportingu) ir šaušanas disciplīna, kas atveido medību situācijas un kur izmanto medību šaujamieroci un mākslīgos lidojošos mērķus. Disciplīnā izmanto visas ainaviskās īpatnības un dažāda veida mākslīgos mērķus, kas tiek palaisti, lai izceltu šāvēja tehniskās un sportiskās prasmes. Laukumos atveido medījamo dzīvnieku kurstību trajektorijas dažādos sarežģītības līmeņos.
 

starptautisko sporta sacensību noteikumi